Sắp lên kế tiếp

Red, White and Navy blue * football scarf
Chivas de Mi Vida Esté cantico muestra lo que realmente...
Red, White and Navy blue * football scarf
La Hinchada Lo Hace Ganar Un canto en el cual la hinchada busca...
Red, White and Navy blue * football scarf
Es la Hora de Ganar Un canto en el cual la hinchada busca...
Red, White and Navy blue * football scarf
Dale Dale Rebaño Un gran canto de los fans del guadala...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Oooh Rebaño! Un clásico cántico de la hinchada del...
Red, White and Navy blue * football scarf
Eso Se Llama Tener Sentim... En este cántico se explica lo que es ...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Pongan Huevos! En este cántico la hinchada del Chiva...

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market
totepool

Đặt CDG Chants

Xem thêm mới chants
Red, White and Navy blue * football scarf

Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V.

13789 La Hinchada Lo Hace Ganar

Un canto en el cual la hinchada busca levantar al equipo cuando éste está perdiendo

Lời bài hát

Cuando el equipo anda mal,
La hinchada lo hace ganar,
Hay que cantar con más fuerza,
Si vamos perdiendo,
Eso se llama señores,
Tener sentimiento...
(Se repite…)
Xem bản dịch

Có được này CDG chant + 23 thêm

Get the iTunes Guadalajara Album
Tải xuống dễ dàng một
£3.99

Embed this chant on your blog/website

Cut/paste the following HTML code into your blog/CMS, source code; or email it to your web developer and ask him/her nicely to do it for you.

Bình luận về chant CDG này

FIFA và PES Chant gói

La Hinchada Lo Hace Ganar bóng đá bài hát cho cho playstation, xBox, PC, điện thoại thông minh và bóng đá bài hát cho PES14.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng