Sắp lên kế tiếp

Red, White and Navy blue * football scarf
La Hinchada Lo Hace Ganar Un canto en el cual la hinchada busca...
Red, White and Navy blue * football scarf
Es la Hora de Ganar Un canto en el cual la hinchada busca...
Red, White and Navy blue * football scarf
Dale Dale Rebaño Un gran canto de los fans del guadala...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Oooh Rebaño! Un clásico cántico de la hinchada del...
Red, White and Navy blue * football scarf
Eso Se Llama Tener Sentim... En este cántico se explica lo que es ...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Pongan Huevos! En este cántico la hinchada del Chiva...
Red, White and Navy blue * football scarf
Chivas, Mi Buen Amigo A la hinchada del Chivas no le import...

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market
totepool

Đặt CDG Chants

Xem thêm mới chants
Red, White and Navy blue * football scarf

Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V.

13986 Es la Hora de Ganar

Un canto en el cual la hinchada busca transmitirle al equipo que es momento de atacar y ganar el partido

Lời bài hát

Es la hora es la hora,
Es la hora de ganar,
Pongan h*evos los de Chivas,
Que la vuelta vamos dar,
Lời bài hát đầy đủ Xem bản dịch

Y dale, dale, Rebaño oh, oh, oh!,
Y dale, dale, Rebaño oh, oh, oh!,
Y dale, dale, Rebaño oh, oh, oh!,
Pongan h*evos los de Chivas que la vuelta vamos dar...
(Se repite…)

Có được này CDG chant + 23 thêm

Get the iTunes Guadalajara Album
Tải xuống dễ dàng một
£3.99

Embed this chant on your blog/website

Cut/paste the following HTML code into your blog/CMS, source code; or email it to your web developer and ask him/her nicely to do it for you.

Bình luận về chant CDG này

FIFA và PES Chant gói

Es la Hora de Ganar bóng đá bài hát cho cho playstation, xBox, PC, điện thoại thông minh và bóng đá bài hát cho PES14.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng